Thank you for your patience while we retrieve your images.
Visitors 21
Modified 16-Jul-21
Created 16-May-16
23 photos, 1 videos

In April 2016 hebben mijn maatje Jan Stolk en ik de "lente reis" in Noord Spanje geboekt en zijn afgereisd naar Barcelona en verder naar Montgai.
Hier hebben we in verschillende hutten geprobeerd mooie beelden te maken vande vele soorten die in de "brochure" genoemd waren.

Helaas beperkte dat zich tot een Kleine Trap, een Steenuiltje en héél veel vale gieren.
De Lammergier zagen wij helaas alleen in de verte over on heen vliegen.

Kortom; het heeft deze keer niet gebracht wat wij verwacht hadden!

April 2016 my buddy Jan Stolk and I bookd a "spring trip" in Northern Spain and departured to Barcelona and further on to Montgai.
In severale hides we tried to make nice pictures from the many species mentioned in the brochure.

Unfortunately this was limited too the Little Bustard, Little Owl and many Griffon Vulturs.
The Bearded Vulture we only saw in the distance fly over the hide.

At the end of the day this trip didn't result in what we expected from it.