Galleries 2
Collections 0
Groups 0
Created 30-Jul-15
Modified 13-Jun-21
In 2009 ben ik met een groepsreis van Han Bouwmeester naar het grensgebied tussen Schotland en Engeland geweest. Aan de oostkust bevinden zich hier een aantal unieke vogelgebieden waarvan de Farne eilanden en Bass Rock de belangrijkste zijn. Ze staan bekend om hun enorme broedkolonies zeevogels.

De Farne eilanden, voor de kust van het kleine dorpje Seahouses, bieden een uniek broedbiotoop voor bijzondere vogelsoorten zoals alk, zeekoet, drieteenmeeuw, noordse- en grote stern en kuifaalscholver. Natuurlijk spreken de clowneske papegaaiduikers nog het meest tot de verbeelding.

Ook hebben we een bezoek gebracht aan Bass Rock. Dit, onder vogelaars, beroemde eiland bevindt zich net over de grens met Schotland. Deze 320 miljoen jaar oude granieten kolos in zee herbergt in het broedseizoen de grootste kolonie jan van genten van Europa.
Al met al een fantastische ervaring die ik in 2011 nog een maal heb mogen ervaren.

In 2009 I went with a group of Han Bouwmeester to the border area between Scotland and England. On the east coast there are a number of unique bird areas of which the Farne Islands and Bass Rock are the most important. They are known for their huge breeding colonies of seabirds.
The Farne Islands, off the coast of the small village of Seahouses, offer a unique breeding habitat for special bird species such as auk, guillemot, kittiwake, arctic and sandwich tern and cormorant. Of course, the clownish puffins appeal the most to the imagination.
We also visited Bass Rock. This island, which is famous among bird watchers, is located just over the border with Scotland. This 320-million-year-old granite colossus in the sea is home to the largest colony of gannets in Europe during the breeding season.
All in all a fantastic experience that I was able to experience again in 2011.
Farne Islands & Staple IslandBass Rock